Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności - www.abernatopen.pl

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem www.abernatopen.pl dbając o właściwe pozyskiwanie i przechowywanie danych osobowych, spełnia warunki w zakresie prawnym i technicznym wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Sklep internetowy działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2. Administratorem danych pozyskiwanych za pośrednictwem sklepu internetowego jest właściciel sklepu.

3. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

4. Właściciel sklepu zobowiązuje się do ochrony przekazywanych przez użytkowników danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem.

5. Administrator danych osobowych przetwarza je wyłącznie w celu realizacji umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego www.abernatopen.pl.

6. Użytkownik podaje wyłącznie dane konieczne do realizacji umowy sprzedaży tj. dane wskazane w rozdziale III, ust. 8 w „Zasadach korzystania ze sklepu internetowego www.abernatopen.pl”.

7. Użytkownik podaje swoje dane osobowe potrzebne do realizacji umowy sprzedaży dobrowolnie.

8. Informacje dotyczące użytkowników, w tym ich dane osobowe, będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to jest konieczne w związku z realizacją umowy zawieranej z użytkownikiem, a następnie zostaną trwale usunięte.

9. Użytkownik ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również żądania ich usunięcia z bazy danych. W celu realizacjitych uprawnień użytkownik może skontaktować się ze administratorem sklepu wysyłając e-mail na adres:sklep@abernatopen.pl lub sklep@abernatopen.pl lub stogidel@gmail.com.

10. Sklep internetowy www.abernatopen.pl wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu przez użytkownika.

11. Informacje w przedmiocie plików cookie zawiera „Polityka Plików Cookies” dostępna na stronie internetowej www.abernatopen.pl.

Polityka prywatności
Polityka Plików Cookies

TU WPISZ DANE KTÓRE BĘDĄ POKAZANE W STOPCE PRZY OKAZJI DRUKOWANIA STRONY